Orglet

Orgelet er bygget af Gunnar Fabricius Husted, Fredensborg, i samarbejde med arkitekt Jørn Blinkenberg Willadsen, Helsingør, og organist Robert Benjamin Hofstetter, København. Det blev officielt taget i brug søndag den 9. september 1984 og blev godkendt af kirkeministeriets konsulent i sager vedrørende kirkeorgler H. Hildebrandt-Nielsen i godkendelseserklæringen af 14.09.1984.  Ligeledes godkendte H. Hildebrandt-Nielsen i godkendelseserklæringen af 18.12.1996 den af orgelbygger G.F. Husted udførte rensning af orgelet for murstøv samt indsætning af Regal 16' i Svelleværket og Blokfløjte 8' i Pedalet.

Alm.: Orgelet er opstillet på pulpitur modsat alteret. Det består af 22 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal . Piberne fra kirkens tidligere orgel (Frobenius 1949) er benyttet.  De nyere stemmer fra 1984 og fra 1996 er angivet med årstallet for indsætning. Svelleværket har to af hinanden uafhængige sveller.                                                                                   

Disposition:                                                                                                                                                                  

Hovedværk (C-g3)                         Svelleværk (C- g3 )                       Pedal ( C- f 1)       

Gedaktpommer 16'                         Salicional 8'                                    Subbas 16'          

Principal 8'                                      Gedakt 8'                                        Principal 8'

Hulfløjte 8'                                       Blokfløjte 4'                                     Blokfløjte 8' (1996)

Oktav 4'                                           Kvint   2 2/3'                                    Fagot 16' (1984)

Koppelfløjte 4'                                 Waldfløjte 2'                                    HV + SV

Rørkvint 2 2/3'                                 Ters 1 3/5'                                       P + HV

Oktav 2'                                           Larigot 1 1/3'                                   P + SV

Mixtur IV                                          Sivfløjte 1'                                       P + SV 4'

                                                        Regal 16' (1996)                             

                                                        Trompet 8' (1984)

                                                        Tremlulant 

Vindeladesystem: Sløjfelader.

Traktursystem: Mekanisk.

Registratursystem: Mekanisk. 

Stemning: uligesvævende

Tempereret efter system ”Hans Egede I” (2012).