Sorggrupper i kirken

Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærstående. Det er vidt forskelligt, hvordan vi håndterer og bearbejder sorgen. For mange kan det at deltage i en sorggruppe, være en måde at bearbejde sorgen på. 

Kirkerne i Holmens-Østerbro provsti tilbyder sorggrupper til mennesker, som har oplevet et dødsfald af en nærstående inden for det seneste år. Sorggrupperne ledes af to præster og er et tilbud for voksne. Du behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage.

KONTAKT OG TILMELDING

Den enkelte sorggruppe starter op, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte. Det koster ikkenoget at være med. For at sikre, at tilbuddet passer til den enkelte, vil der være en individuel samtale med hver deltager, inden man kommer med i en sorggruppe.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig en sorggruppe, så kontakt koordinator for sorggrupperne: 

Kontakt Kordegn Anette Bod på tlf. 2320 2072