Vielse / velsignelse

Vielse eller velsignelse skal aftales med præsten.

Når der er truffet aftale udfyld blanketten - klik HER

For at indgå ægteskab i kirken skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten rekvireres på www.Borger.dk og afleveres på Kirkekontoret.

Ud over prøvelsesattesten skal kirkekontoret også have navn og adresse på 2 vidner.  Disse 2 vidner skal være myndige og  tilstede under vielsen. 

For at blive viet i Folkekirken skal en af parterne være medlem, ellers er vielsen ikke juridisk gyldig.

Et borgerligt indgået ægteskab kan blive kirkeligt velsignet af en præst.

Hjælp til salmevalg:http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salmertil/3