Dåb

Hvis man ønsker barnedåb, henvender man sig til kirkekontoret. Se kontaktoplysninger her

Dåb ligger som udgangspunkt i forbindelse med gudstjenesten om søndagen kl. 10.00. Dog er det også muligt at have dåb ved en særlig dåbsgudstjeneste, der ligger den første lørdag i måneden kl. 11.00.

Når dåben er aftalt, udfyldes dåbsblanketten. Find blanketten her

I forbindelse med dåben er det muligt at vælge en dåbssalme. Se forslag til salmer her

I forbindelse med dåben skal der være mindst 2 og højst 5 faddere. Fadderen skal være døbt i den kristne tro samt være over konfirmationsalderen. 

Man skal altid have en samtale med præsten inden dåben. Samtalen aftales direkte med præsten. Se kontaktoplysninger her

Ved voksendåb skal man have undervisning af præsten inden dåben. Det er derfor en god idé at henvende sig i god tid.

Ved dåb bliver man medlem af Den Danske Folkekirke.