Fødsel / faderskab

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kordegnekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. 
Anmeldelsen afgives gennem www.borger.dk.

Blanketter samt svar på de fleste spørgsmål kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk 

Udlændinge skal vedlægge arbejds- og opholdstilladelse.


Faderskab

Ugifte forældre skal udfylde en elektronisk ‘Omsorgs- og Ansvarserklæring’ på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen for at få faderskabet registreret. Derved opnås samtidig automatisk fælles forældremyndighed. Vær opmærksom på at det er forskellige anmeldelser der skal udfyldes, afhængig af om I ønsker fælles forældremyndighed eller ej, og afhængig af om anmeldelsen indgives før fødslen, op til 28 dage efter fødslen eller efter 28 dage efter fødslen! Alle typer af anmeldelser kan ses her.