Kirkerummets interiør

I Hans Egedes Kirkes kirkerum finder du Liselotte Krodals moderne altertavle, døbefonten af grønlandsk marmor samt kirkeskibet Elisabeth.

Du kan læse om kirkens orgel her.